AD10932-iň aşaky çyzgysy

Gysga düşündiriş:

● CE CB CCC kepillendirilen
00 50000 sagat ömri
● 3 ýyl ýa-da 5 ýyl kepillik
Im Dimmable: TRIAC ýa-da 0-10V garalmak
Board Bortda ýokary lýumen CITIZEN çipi, uzakdaky sürüjisi hem bar
Am Çyra burç çalşylýar, 60 dereje suw şöhlesi, 36 dereje / 24 dereje dar suw şöhlesi we 15 dereje nokat şöhlesi
In Öndürilen: Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäheri
● IES faýly we yşyklandyryş ölçegi hasabaty bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi 15W üýtgewsiz çyra çyrasy
Model AD10932
Kuwwat 6W / 8W / 10W / 12W / 15W
Yşyk-diodly indikator Raýat
ÖÇÜRMEK 90
CCT 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Optika LENS
Şöhle burçy 15 ° / 24 ° / 36 ° / 60 °
Elektrik üpjünçiligi Daşarky
Giriş DC 36V - 150mA / 200mA / 250mA / 300mA / 350mA
Tamamla Ak / gara
Kesiş φ75mm
Ölçegi Dia110 * H89mm

ad10932

Önümiň görkezilmegi

Jikme-jik bölekleri görkezmek

drawing

Gurmak çarçuwasyny kesmek

trim frame

Çekimsiz gurnama çarçuwasy

trimless frame

Bu diwar ýuwujy çyranyň kölegeli burçy, adamyň gözüniň göni ýalpyldawuk burçundan ýokarydyr.Adamlar lampa seredenlerinde, yşyklandyryjy tarapyndan çykýan yşykdan gözleri rahatsyz bolmaz.Myhmanhanalar, willalar, mekdepler, otaglar, muzeýler üçin iň gowy saýlaw ......
Kesilmedik çarçuwa, arassa, bökdençsiz gutarmak üçin aşaky çyrany gizleýär.Gurluşygyň başlangyç döwründe potolokda gips bilen örtülen, yşyk çyrasynyň soňrak ýerleşdirilmegine mümkinçilik döredýär.

Diwar ýuwujy aşaky yşyk çäkleri

wallwasher

Şol bir gyzdyryjy enjam, dürli amaly ýerine ýetirmek üçin dürli yşyklandyryş enjamlaryny döretmek üçin sazlanyp bilinýän ýa-da üýtgewsiz jisim halkasy + trim ýa-da kesilmedik monta frame bilen ýygnalyp bilner.

Ölçeg hatary

size lineup

Gurnama görkezmesi

1. Galp potolony gurallar bilen kesiň, 1-nji surata serediň.
2. Garaňky ýagtylyk konusyny çykaryň we ýagtylyk modulyny oturdylan bölekden, soňra bolsa yşyklandyryşdan çykaryň
armatura üç bölege bölüner.
3. Gurmakdan öň tok üpjünçiligini öçüriň, 3-nji surata serediň.
4/5 / 6. Içine goýlan bölegi potolok deşigine salyň, çyranyň armaturasyny M4-e öz-özüni kakmak arkaly düzediň.
gurlanda çyranyň boşadylmazlygy üçin nurbat.
7. Çyrany gurnamak gutaransoň, potolok bilen örtüň we nurbady ýapyň.
8 / 9. Sim geçiriji: Sürüjiniň çykyş tarapyny ýagtylyk moduly bilen birikdiriň we "+/-" -e üns bermegiňizi haýyş edýäris.
10 / 11. Sürüjini ýalan potolokyň arka tarapyna goýuň we hiç zat bilen örtülmändigine göz ýetiriň.
Lightagtylyk modulyny oturdylan bölege itekläň, soňra garaňky ýagtylyk konusyny bezege salyň
12. Çyra ýakyň we barlaň, gurnama işleri tamamlandy.

installation

installation

installation

Arza

img

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň