Toplumlaýyn draýwer adapteriniň tegelek kwadraty, AT21120 ýol çyrasy

Gysga düşündiriş:

● CE CB CCC kepillendirilen
00 50000 sagat ömri
● 3 ýyl ýa-da 5 ýyl kepillik
● lokary lýumen çykyş OSRAM SMD
● 4 simli 3 fazaly / 3 simli 1 fazaly / 2 simli 1 fazaly integral sürüji adapteri
Am Çyra burç çalşylýar, 36 dereje suw joşmasy, 24 dereje dar suw şöhlesi we 15 dereje nokat şöhlesi bar
In Öndürilen: Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäheri
● IES faýly we yşyklandyryş ölçegi hasabaty bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi 30W Integrirlenen draýwer adapteriniň tegelek kwadrat ýol çyrasy
Model AT21120
Kuwwat 25W / 30W
Yşyk-diodly indikator OSRAM
ÖÇÜRMEK 90
CCT 2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Optika LENS
Şöhle burçy 15 ° / 24 ° / 36 °
Giriş DC 36V - 600mA / 700mA
Tamamla Ak / gara
Ölçegi Ø136 * L141mm

AT21120

LED yşyk çyrasynyň peýdalary

Yşyk yşyklandyryş, yşyklandyryş shemasyny we umumy dizaýny ösdürmegiň tygşytly, özüne çekiji we ýönekeý usulydyr.Işleýiş, ajaýyp we köptaraply bolmak bilen bir hatarda, yşyklandyryş gurmak aňsat we potolokda we guradyjy enjamda iň az üýtgemegi talap edýär.
Köpugurly programma
Yşyk çyralary garaňky koridordan bir edara, amatly ýaşaýyş otagyna ýa-da ajaýyp çeper eserleri we maşgala suratlaryny görkezmek üçin ulanylýar.Tükeniksiz programmalar bilen, yşyklandyryş üçin belli bir funksiýa ýa-da ýer ýok
Çekilmeýän gurnama
Trackol yşyklandyryşynyň iň uly artykmaçlyklaryndan biri, aňsat gurnamakdyr.Bar bolan yşyk guralyny çalyşmak üçin ýollary ulanýan bolsaňyz, çylşyrymly gurnama ýa-da täze elektrik gutusy talap edilmeýär.Bu ýönekeý täzelenme, kyn elektrik işlemezden ýa-da potolokyňyzy kesmezden ýagtylygy ep-esli ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýär.
Düzeltmek üçin ýönekeý
Yşyk yşyklandyryş, yşyklandyryş gurşawyňyza birnäçe çalt we aňsat üýtgeşmeler girizmäge mümkinçilik berýär.Mysal üçin, merkezi naharhana stoluňyzy täzeden bezäp, göçürseňiz, täze sazlamany has gowy ýagtylandyrmak üçin ýoluňyzyň kellelerini sazyň uzynlygy boýunça sazlap bilersiňiz.
Her programma üçin iň oňat ululyk
Acksollar dürli uzynlykda bar we islendik uzynlygy döretmek üçin birikdirilip ýa-da kesilip bilner.Zerurlyklary hasam kanagatlandyrmak üçin yz kelleleri dürli ululykda öndürilýär.Aşaky potoloklar üçin ýumşak, kiçijik ýol kellesini saýlamak iň gowusy, beýik ýa-da gümmezli potoloklar üçin uly, güýçli ýol kelleleri maslahat berilýär

Arza

AC20410 (2)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň