ZOOM DIM L3 Track Light AT30020

Gysga düşündiriş:

● CE CB CCC kepillendirilen
00 50000 sagat ömri
● 3 ýyl ýa-da 5 ýyl kepillik
● 4 simli 3 fazaly / 3 simli 1 fazaly / 2 simli 1 fazaly adapter
● 15 dereje 50 dereje şöhle burçuny üýtgedip bolýar
00 2700K-dan 6000K CCT üýtgedilip bilner
In Öndürilen: Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Jiangmen şäheri
● IES faýly we yşyklandyryş ölçegi hasabaty bar


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Görnüşi 20W ZOOM DIM + CCT sazlanylýan çyra çyrasy
Model AT30020
Kuwwat 15W / 20W
Yşyk-diodly indikator TOYONI .A
ÖÇÜRMEK 90
CCT 2700K ~ 6000K
Optika LENS
Şöhle burçy 10 ° ~ 60 °
Elektrik üpjünçiligi Gurlan sürüji
Tamamla Ak / gara
Ölçegi Dia65 * L163mm

AT30020

Önümiň görkezilmegi

ZOOM + DIM + CCT sazlap bolýar

AT30020 PIC

ZOOM

AT30020 01

1. Çyranyň beden materialy has durnukly we ygtybarly howa giňişligindäki alýuminidir
2. Uzakdan dolandyrmak garaňky, akylly we amatly
3. singleeke lampanyň we köp burçlaryň takyk üýtgemelerini gazanmak üçin polýar däl ýakynlaşdyrma dizaýny
4. PMMA obýektiw has gowy yşyklandyryş effektini gazanyp biler

Näme üçin ýakyn yşyk çyralaryny saýlamaly?

Trackol yşyklandyryş zoom enjamlary, iň oňat yşyklandyryş köpugurlylygyny üpjün etmek bilen, esasy ýol ulgamlarynyň hemmesine laýyk gelýär.LED tehnologiýasynyň iň täze tehnologiýasyny öz içine alýan bu yşyk çyralary, bölek müşderiler üçin iň uly peýdasy üçin bölek ýerlerini ýagtylandyrmak üçin aşa ýokary CRI we GAI berýär.

Bu gurallaryň ajaýyp optiki ýakynlaşdyrma ukyby, islendik bölek satuw programmasy üçin olary köpugurly gurallara öwürýär.Gurluşlaryň ýagdaýyny üýtgetmän, obýektleri has ýakyn ýa-da has uzakda yşyklandyrmak we obýektiň islendik bölegine fokus çyrasyny görmek ukyby bilen uýgunlaşdyrylyp bilner.

CCT sazlap bolýan, sazlap bolýan ak LED yşyklandyryş reňkiniň temperaturasynyň we intensiwliginiň çeýe üýtgemegine mümkinçilik berýär.Reňk temperaturasy ýyly akdan salkyn ak äheňe çenli sazlanyp bilner we ýagtylygy erkin garalyp bilner.Bu täze tehnologiýa, bölek satuw, saglyk, bilim, ofis, myhmansöýerlik we ş.m. üçin dürli yşyklandyryş ssenarilerine has köp ýetirildi .

Bölek satuw ssenarileri üçin yşyklandyryjy dizaýnerler, alyjylaryň ünsüni özüne çekmek üçin özüne çekiji we özüne çekiji yşyklandyryş atmosferasyny döretmäge çalyşýarlar.Düzülip bilinýän ak LED bilen, yşyklandyryjy dizaýnerleriň isleýän takyk yşyklandyryş keýpini döretmek aňsat.Reňk temperaturasy we ýagtylyk derejesi üýtgänsoň, tutuş giňişligi görmegi güýçlendirmek üçin yşyklandyryşy bar bolan binagärlik giňişlikleri bilen laýyklaşdyrmak has amaly we täsirli.Mundan başga-da, yşyklandyryjy dizaýnerlere görkezilen harytlaryň ünsi jemlemeli taraplaryny jemlemek üçin has köp mümkinçilik berilýär.

Arza

AT30010 (4)

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary